Archiv pro štítek: integrace

VÝZNAM ASISTENTA PEDAGOGA

Asistent pedagoga je klíčem k úspěšné inkluzi. Současná legislativa však nenapomáhá ke stabilizaci těchto pozic. Místo není zřizováno automaticky a neodvíjí se od potřeb dítěte s SVP, ale od toto, kolik příslušený krajský úřad pro ten který rok uvolní ze svého rozpočtu. Místa jsou zřizována na dobu 1 roku a není zajištěna kontinuita. Školy tak často AP na letní prázdniny uvolní z pracovní pozice.

Všechny výše uvedené důvody vedou k výrazné destabilizaci pracovního místa, které má samozřejmě nejvýraznější dopad na samotné dítě s SVP. Ale samozřejmě i na rodinu a ostatní pedagogické pracovníky. Jeden asistent pedagoga velice výrazně ovlivňuje nejen samotnou integraci dítě s SVP ale zároveň i fungování celé třídy a pedagogického týmu.

Dalším problém je, že díky tomu, že je vydělávání na pozici AP je zařazeno do institutu „dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků“ a není možno jej hradit z úřadů práce pro uchazeč a zájemce o zaměstnání. I tato legislativní změna by pomohla. Často se na pozice hlásí lidé, kteří jsou sami znevýhodnění z titulu péče a jsou tak často registrování na úřadech práce. Avšak jedná se zároveň o lidi, kteří mají nezanedbatelnou osobní zkušenosti a praxi přímo ze svého života.

Asistent pedagoga je jednou z nejvýznamnějších pracovních pozic. Ovlivňuje jak osud dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, tak i celou společnost. Pokud se již v raném věku děti seznámí s vrstevníky s handicapem, pak nemají problém je brát jako sobě rovné i v dospělosti.

I finanční efekt je nesporý. Pokud se dítěti poskytne veškerá možná podpora, aby zůstalo v hlavním vzdělávacím proudu, mělo tak šanci osvojit si maximu znalostí je menší riziko toho, že bude v dospělosti nezaměstnaným a že bude závislé na sociálních dávkách.

Asistent pedagoga je cesta k integrační, inkluzívní a sociální společnosti.