Pro školy

Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky

  • Základy práce s dětmi a žáky s SVP (akreditace MŠMT)
  • Základy práce s dětmi a žáky pro pedagogy volného času (akreditace MŠMT)
  • Globální ekonomie I (akreditace MŠMT)
  • Efektivní spolupráce asistent pedagoga – pedagog (akreditace MŠMT)
  • Globální ekonomie II
  • Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací programy ostatní

  • Základy práce na PC (akreditace MŠMT)

Více na Akademii SIMP