Vypracování analýz a metodik

Ukázky

  • Tvorba komplexu podpor pro rodiče a žáky/studenty se SVP prostřednictvím asistentů pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Tvorba komplexu podpor pro mládež a dospělé s handicapem k dosažení zaměstnání, podpory pro rodiče po mateřské/rodičovské dovolené a osoby pečující o závislého člena rodiny,
  • Tvorba metodik pro ZŠ a SŠ v oblasti Inkluze žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • Metodika k integrace a zdělávání a integrace lidí se ZP na trh práce
  • Vedení odborných prací studentů k problematice inkluze a integrace

Pokud budete chtít vypracovat analýzu, obraťte se na nás.