V reakci na nadávnou mediální debatu nad inkluzí ve školách uveřejňujeme tento článek.Co je to inkluzivní vzdělávání a jak ho realizovat?

„Co je dobré pro žáky se SVP, je dobré i pro ostatní žáky.“

Inkluzivní vzdělávání znamená, že běžný vzdělávací proces školy proměníme a upravíme tak, aby byl kvalitní a funkční pro všechny žáky. To znamená i pro žáky s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami. Neznamená to tedy jen to, že žáka integrujeme do stávajícího chodu školy, ale že upravíme podmínky tak, aby byly vyhovující jak pro zdravé, tak i pro žáky vyžadující speciální péči.

Inkluze je proces, který vyžaduje spolupráci vedení školy (které chce nastavit procesy ve škole tak, aby inkluzivní vzdělávání bylo možné), rodičů (kteří o začlenění svých dětí mají skutečný zájem a jsou škole nápomocni) a zejména jednotlivých pedagogů, kteří s inkluzí musí být ztotožněni, kteří jsou ochotni měnit své mnohdy staré návyky při výuce a chtějí se dále vzdělávat. Jen tak je inkluzivní vzdělávání možné realizovat.

Z našich zkušeností vyplývá, že učitelé obecně začleňovat žáky se SVP chtějí, ale měnit učební strategie a návyky se chce jen velmi malému procentu vyučujících. Měnit učební strategie a návyky znamená, že výuka je upravená takovým způsobem, aby všichni žáci byli do výuky zapojeni a aby pro všechny žáky byla výuka efektivní a přínosná. Proto je do výuky nutné řadit prvky kooperativní výuky, omezit soutěžení a kromě důrazu na osvojení potřebných dovedností a znalostí také vyučovat osobnostní a sociální výchovu, která je sice pro základní školy povinná, ale je realizována se všemi svými důsledky a plnou akcentací jen na málo školách.